Eğitim

Boğaziçi Group Eğitim

    Geçmişi iki asır öncesine kadar dayanan, öğrenci ve eğitmenin fiziksel olarak aynı mekanı paylaşmak zorunda olmadığı öğrencinin kendi öğrenme sorumluluğunu üstlendiği "uzaktan eğitim" günümüz bireylerinin eğitim ihtiyacını karşılamada alternatif çözümler sunabilecek bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır. 

    Çeşitli sebeplerle eğitim yapamamış veya yarıda bırakmış olanlara şans tanıması, yaşam seyrini bozmadan ekonomik zaman kullanımı yaratması, öğrencilerin tek başına eğitimi gerçekleştirmesine yardımcı olması, uzaktan eğitimin gelişimini ve cazibesini artırmaktadır.

       Eğitim süreklilik isteyen bir gelişim sürecidir ve özellikle bilginin değişim hızının korkunç bir ivme kazandığı dikkate alındığında uzaktan eğitime neden gereksinim duyulduğu daha belirgin bir biçimde ortaya konabilecektir. Günümüz bilgi çağında doğru bilginin geçerlilik süresi aylarla ifade edilir bir zaman dilimine sıkışmış bulunmaktadır.

    Uzaktan eğitim sektöründe, her geçen gün öğretilmesi ve öğrenilmesi gereken bilgilerin miktarı artmakta, buna karşılık da, öğretime ayrılan kaynaklar azalmaktadır.Yani, daha fazla öğretim masrafı, daha az bütçelerle karşılanmak durumundadır İlk yatırım harcamaları yapıldıktan sonra, alınan araç-gereçlerden veya oluşturulan öğretme-öğrenme sistemlerinden çok kişi yararlandığından eğitim ucuza mal olması sağlanmaktadır .Uzaktan eğitim, eğitim masraflarında önemli yer tutan yol masraflarını ve diğer harcamaları önemli derecede azaltmaktadır.

    Yabancı üniversitelerin uzaktan eğitim programları hem maddi olarak hem de nitelik olarak etkileyici bir noktaya gelmiş bulunması pek çok öğrenci adayının dikkatini çeken bir durum olarak göz önüne çıkıyor. Boğaziçi Group eğitim konusundaki eşsiz tecrübeleri ve 2014 yılından itibaren uzaktan eğitim konusunda alanında yetkin üniversiteler ile gerçekleştirdiği anlaşmalar ile siz öğrenci adaylarına danışmanlık hizmeti veriyor. İngiltere’nin en köklü üniversitelerinden birisi sayılan Angliaruskin Üniversitesi ile LSM education üzeriden eğitim anlaşması bulunan Boğaziçi Group, Anglia Ruskin Üniversitesi’nin Türkiye’deki tek yetkili temsilcisi olarak danışmanlık ve kayıt olanağı sağlıyor. Yaklaşık 50 bine yakın öğrencisi, İngiltere’nin çeşitli şehirlerinde bulunan kampüsleri, yetkin öğretim kadrosu ve çağa yönelik bölümleri ile Angliaruskin Üniversitesi’nin yabancı öğrencilere yönelik uzaktan eğitim programına Boğaziçi Group aracılığı ile kayıt yaptırabilirsiniz. 

    Ayrıca yine İngiltere üniversitelerinden olan Northampton Üniversitesi uzaktan eğitim, lisans, yüksek lisans ve İngiltere MBA imkanları için sizlere profesyonel destek sağlamakta. Boğaziçi Group parthneri LSM Education'ın Northampton üniversitesi, Üniversitenin Türkiye ve Ortadoğu yetkili temsilcisi unvanı nı kazanan Boğaziçi Group referansları ve şu ana dek gerçekleştirmiş olduğu devrim niteliğindeki eğitim başarıları ile sizleri de etkin ve çağa uygun eğitim almaya davet ediyor.